PRAVIDLA A POKYNY

CENY

Vítěz Exkluzivní umělecké soutěže obdrží pozvánku k prezentaci svých děl na 6denní skupinové výstavě v Blue Blood Gallerii. Její termín bude projednán dodatečně.

Díla vítězů 6 uměleckých Multimediálních soutěží budou představena na 6denní skupinové multimediální výstavě v Blue Blood Gallerii, kde budou promítána na velkých obrazovkách.

Vítěz obdrží rovněž certifikát, stvrzující první místo v soutěži. Může se zároveň těšit na výraznou marketingovou podporu v podobě emailového marketingu a publikace na našich stránkách a sociálních sítích.

PRO VÍTĚZE

Vítěz Exkluzivní umělecké soutěže potvrzuje, že vytvořil alespoň 5 uměleckých děl, jež je možné v Blue Blood Gallerii vystavit. Nemůže-li pět uměleckých děl poskytnout či zaslat, souhlasí s umístěním svých děl na skupinové multimediální výstavě.

Vítěz Exkluzivní umělecké soutěže zodpovídá za reprezentativní vzhled své výstavní kolekce. Kolekci do   Blue Blood Gallerie zasílá na vlastní náklady.

PRÁVNÍ ZÁSADY

Autor si v souladu s příslušným zákonem ponechává vlastnictví a autorská práva ke všem uměleckým dílům přihlášeným do soutěže. Přihlášením k účasti do umělecké soutěže autor uděluje pořadatelům 6CONTEST a Blue Blood Gallerii práva na používání obrázků svých děl k marketingovým a reklamním účelům.

Přihlášením k účasti v umělecké soutěži potvrzuje každý účastník svou plnoletost a dává svůj souhlas s použitím osobních údajů k marketingovým a reklamním účelům.

UMĚLECKÁ DÍLA

Všechna umělecká díla musí být originální, jedinečná a vytvořená účastníkem. Přijímány jsou obrazy, kresby a fotografie všech technik a stylů. Digitální umění je přijímáno pouze pro Multimediální soutěž. Jiné druhy umění jsou přijatelné na základě zvláštního povolení rady odborníků - v tomto případě nás, prosím, kontaktujte prostřednictvím emailu.

Po úspěšném zaplacení soutěžního příspěvku účastník obdrží emailové potvrzení s číslem přihlášky. V případě požadavků nebo dotazů, prosím, použijte číslo přihlášky v předmětu emailu.

DALŠÍ INFORMACE

Každá soutěž má vlastní Tabuli „Čestného uznání“ pro nejtalentovanější účastníky, jejichž díla budou zveřejněna na webových stránkách 6CONTEST. Každá soutěž má vlastní (originální) téma. Termíny pro přihlášení naleznete v rubrice OTEVŘENÉ VÝZVY (ANGL). Vyhlášení vítězů zveřejníme na webu 6CONTEST.

V rámci výsledků soutěže se nabízí příležitost podepsat s Blue Blood Gallerií smlouvu o trvalé reprezentaci.

Poskytnuté soutěžní příspěvky po ukončení termínů pro přihlášení se nevracejí.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Pro soutěž jsou přijímány obrázky ve formátu JPG, rozlišení 72 dpi a 1 000 px u menší strany. Soubor by neměl přesahovat 1,5 Mb. Fotografie by měly být pořizovány bez blesku, rozmazání, vodoznaků nebo odrazu za použití jemného denního světla. Chcete -li pořídit stabilní fotografii, důrazně doporučujeme umístit fotoaparát na stativ. Zkontrolujte, prosím, zda se barvy uměleckého díla shodují s fotografií.

Dále je nezbytné uvést jméno účastníka, název díla, jeho velikost a techniku.

Máte nějaké dotazy?